Algemene Voorwaarden ElkeTrip.nl

Door een vermelding te nemen op deze website ElkeTrip.nl ga je ermee akkoord dat dit is conform onderstaande voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor iedere vermelding te wijzigen die in overtreding is met onze richtlijnen om misbruik te voorkomen en de inhoud geschikt te houden voor ons publiek. Alle vermeldingen die niet voldoen aan onze richtlijnen kunnen zonder nader bericht verwijderd worden.

Door een vermelding te plaatsen op onze website ga je akkoord met de volgende stelling: Ik neem de volledige verantwoordelijk voor de inhoud van de vermelding die ik op deze website plaats. Ik zal de eigenaar van deze website niet aansprakelijk stellen voor enige schade of verlies voor mezelf of anderen die direct of indirect wordt veroorzaakt door de advertenties die ik op deze website plaats.

Door een vermelding te plaatsen op deze website ga je verder akkoord met de volgende richtlijnen:

Het plaatsen van url’s in de vermelding, titel of waar dan ook is niet toegestaan. Beledigende of anderszins ongewenst taalgebruik is niet toegestaan. Vermeldingen die in strijd zijn met deze regel kunnen direct en zonder verder bericht worden verwijderd. Indien het een betaalde vermelding betreft zal er geen restitutie plaatsvinden. Racistische, haatdragende of anderszins kwetsende reacties / teksten in de vermelding zijn niet toegestaan.

Geen promotie-activiteiten die niet zijn toegestaan binnen de geldende wetgeving.

De beoordeling van de vermeldingen op het voldoen aan de richtlijnen, zal op zorgvuldige en discrete wijze plaatsvinden. Elke vermelding wordt automatisch en stilzwijgend voor de duur van 1 jaar verlengd. Eventuele prijsverhoging worden altijd minimaal 2 maanden voor het verstrijken van de looptijd per mail kenbaar gemaakt via de website ElkeTrip.nl.

De eerste vermelding bij ons op de website kost € 39,95 per jaar elke daarop volgende vermelding die u extra wilt plaatsen kost € 19,95,- per jaar.

De bovengenoemde bedragen zijn jaarbedragen en gelden per accommodatie en zijn exclusief BTW.

Bent u zelf een verhuurbedrijf of heeft u een vakantiepark dan kunt u contact met ons opnemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

Wilt u opzeggen?

Mocht u willen opzeggen bij ons dan moet u dit uitsluitend per mail 1 maand voor het verstrijken van de looptijd (de looptijd is 1 jaar en gaat in vanaf de factuurdatum) aan ons kenbaar maken. Mocht u tijdens de looptijd opzeggen dan vindt er geen restitutie plaats van de resterende maanden.

dit zijn de algemene voorwaarden